Posavska potujoča knjižnica

Cesta krških žrtev 26
8270 Krško

M: 040 765 004
E: info@posavska-potujoca.si

 

Tehnični podatki vozila

  • Podvozje: Renault 
  • Nadgradnja: AS DOMŽALE d.o.o.
  • Leto izdelave: 2020
  • Dolžina vozila: 10 m
  • Širina vozila:  2,55 m
  • Višina vozila:  3,6 m
  • Masa vozila z gradivom: 14.000 kg
  • Moč motorja: 280 KM
  • Knjižnični fond v vozilu: 4.500 enot

Ekipa

Petra Jarkovič, bibliotekarka

Damjan Škaler, voznik

Posavski bibliobus je šel prvič na pot oktobra 2020. Na njem najdete obilico knjig in drugega knjižničnega gradiva, ki si ga lahko izposodite za mesec dni, tudi z možnostjo podaljšanja. Izposoja gradiva je namenjena članom Posavske potujoče knjižnice. Članarine ni. Postajališča obiskujemo enkrat ali dvakrat mesečno, po objavljenem razporedu.

***

Zakaj potujoča knjižnica?

V treh največjih posavskih knjižnicah smo se  že dalj časa ukvarjali z mislijo, da Posavje potrebuje potujočo knjižnico – bibliobus. In sicer zaradi potrebe, kako približati knjižnično dejavnost ljudem, ki so bolj oddaljeni od osrednje knjižnice, so manj mobilni, v svoji bližini pa nimajo nobene knjižnice.

V Posavju sicer deluje mreža manjših izposojevališč s stalnimi zbirkami, ki poskušajo pokriti potrebe podeželja po knjižničnih storitvah, vendar pa ima velik del teh izposojevališč majhen fond knjižničnega gradiva in težko zadovolji vse potrebe uporabnikov, ki so na podeželju enako raznolike kot v mestih. Tudi zelo razvita in sodobno opremljena knjižnica z usposobljenim kadrom in organiziranjem različnih dejavnosti veliko ne koristi oddaljenim krajem in ljudem, ki niso dovolj mobilni.

 

Z osnovanjem posavske potujoče knjižnice in nakupom bibliobusa želimo občanom Posavja zagotoviti kvalitetno in stalno dostopnost do knjižničnega gradiva in knjižničnih storitev na oddaljenih območjih z manjšim številom prebivalcev.

 

Nakup bibliobusa za Posavje, v sodelovanju z vsemi posavskimi občinami: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica, pomeni povezovanje med tremi osrednjimi posavskimi knjižnicami in dvema krajevnima knjižnicama, prinaša rešitev problema zagotavljanja enakih možnosti za dostop do knjižničnega gradiva, informacij in storitev vsem prebivalcem območja.

Dostopnost