Izjava o dostopnosti spletne strani

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.posavska-potujoca.si.  Zavezujemo se omogočati dostopnost naše spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve naše spletne strani, kot so:

– odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),

– ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),

– predvidljivo delovanje spletišča,

– omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,

– omogočeno je prilagajanje barvne sheme spletne strani,

– omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,

– navigacija po glavnem meniju je mogoča brez miške, z uporabo smernih tipk na tipkovnici (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),

– omogočeno je povečanje velikosti pisave oziroma celotne spletne strani,

– grafičnim elementom so dodani tekstovni oziroma besedilni opisi.

Stopnja skladnosti

Spletna stran www.posavska-potujoca.si je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Dostopnost spletne strani spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti. Primeri takih vsebin so: skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa, programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila), kompleksne tabele s podatki, organigrami, pri čemer pa vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete na e-naslov info@posavska-potujoca.si). Dostopnost naše spletne strani izboljšujemo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in načrtujemo, da bo do konca leta 2021 v celoti skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij oziroma z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin (standard WCAG 2.0).

Ta izjava je bila pripravljena dne 28.1.2021 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani kljub prizadevanjem, da bi bila čim bolj dostopna in uporabnikom prijazna, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov naše knjižnice:

Valvasorjeva knjižnica Krško

Posavska potujoča knjižnica

Cesta krških žrtev 26

8270 Krško

e-pošta: info@posavska-potujoca.si

Na obvestilo ali prošnjo vam bomo odgovorili v osmih dneh od prejema. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj bomo podali odgovor, in zamudo ustrezno utemeljili.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Tržaška cesta 21

1000 Ljubljana

01 478 47 78

gp.uiv@gov.si

Spletna stran Uprave RS za informacijsko varnost

Dostopnost